Privacy Verklaring

Privacy is belangrijk. ALideas HR Advies gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens waarover wij beschikken. In deze privacyverklaring wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van onze website omgaan.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, IP-adres, voorkeuren en andere gegevens die u via onze website aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier). Persoonsgegevens kunnen ook automatisch aan ons worden doorgegeven door het bezoeken van de website (bijvoorbeeld door het bijhouden van bezoekgegevens).

Privacybeleid

ALideas HR Advies verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en (inter)nationale wetgeving aan ons stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking van bezoekers van de website
De persoonsgegevens die wij verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
1. voor het verrichten van onze dienstverlening;
2. voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website);
3. om u te informeren over actualiteiten, evenementen, diensten en producten;
4. voor het toegang krijgen tot de sociale media van ALideas HR Advies en het delen van berichten via eigen sociale media.

Bewaartermijn

ALideas HR Advies bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde doeleinden.

Plaats van verwerking en beveiliging

ALideas HR Advies verwerkt uw persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EU/EER. Uw gegevens worden opgeslagen op het netwerk van ALideas HR Advies.

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat ALideas HR Advies daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en andere gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw apparaat (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. ALideas HR Advies gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie de toelichting van de Consumentenbond.

Functionele cookies

Op basis van de gerechtvaardigde belangen van ALideas HR Advies wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze cookies leggen bijvoorbeeld vast dat u zich heeft aangemeld voor een seminar of mailing. Voor het gebruik van functionele cookies is geen toestemming vereist.

Analytische cookies

Op basis van de gerechtvaardigde belangen van ALideas HR Advies wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. De website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. ALideas HR Advies heeft hier geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van Google en van Google Analytics. Voor het gebruik van analytische cookies is geen toestemming vereist.

Sociale media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. ALideas HR Advies heeft geen invloed op hoe sociale media omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van LinkedIn, Facebook en Twitter.

Uw rechten

Voor zover wet- en regelgeving dit niet beperken, hebt u het recht:
• op inzage in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt;
• op correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
• op verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij op grond van een wettelijke of contractuele verplichting het bewaren van uw persoonsgegevens nodig is;
• om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
• op gegevensoverdracht;
• om uw toestemming in te trekken;
• om een klacht in te dienen bij ALideas HR Advies of de toezichthoudende instanties.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Annette Leliveld per e-mail via info@alideas.nl. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

ALideas HR Advies behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.